Slovácká základní umělecká škola, s.r.o.

Slovácká základní umělecká škola, s.r.o.

Nádražní 23
686 01 Uherské Hradiště

Informace o instituci Slovácká základní umělecká škola, s.r.o.

Slovácká základní umělecká škola, s. r. o. v Uherském Hradišti poskytuje vzdělání ve třech uměleckých oborech: hudebním, tanečním a výtvarném. Literárně dramatický obor nebyl doposud otevřen.

Ve všech třech oborech se vzdělávají žáci:

  • - předškolního věku (přípravné studium)
  • - základních a středních škol (základní studium I. a II. stupně)
  • - dospělí

V hudebním oboru se vyučuje hra na klávesové nástroje, smyčcové nástroje, dechové nástroje, strunné nástroje, bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje, akordeon, cimbál a sólový zpěv. Ve škole působí smyčcový soubor, smyčcový orchestr, Cimbálová muzika Slovácké ZUŠ a řada komorních souborů různého nástrojového obsazení (smyčcové, dechové, bicí a lidové nástroje).

V tanečním oboru se vyučuje taneční průprava, taneční praxe, klasický tanec, moderní tanec. Součástí výuky je také lidový tanec.

Výtvarný obor je rozdělen na práci v ploše (kresba, malba), prostorovou tvorbu (modelování), objektovou a akční tvorbu (výtvarná činnost v přírodě, různé výtvarné hry, experimentování snetradičním nebo náhodným materiálem).

Kde nás najdete?

Zobrazit